منتشر شده در :  ۱۱ آذر ۱۳۹۶
ساعت:  ۱۱:۳۴:۵۳


روح الله مدامی؛

لاهیجان وسیاهکل نباید به گذشته برگردد!

نماینده سابق هر آنچه در ساحت نمایندگی داشتند بکار بردند! اکنون وقت مشاوره دادن وی است! باید به دنبال استعدادهای جدید در لاهیجان و سیاهکل بود.

به گزارش سرویس یادداشت «لاهیجان»، روح الله مدامی کاندیدای ادوار مجلس در یادداشتی انتقادی و تحلیلی که در فضای تلگرام منتشر شد نوشت: این روزها در فضای مجازی درخصوص نماینده سابق مردم لاهیجان و سیاهکل بیش از حدمتعارف بحث میشود.

ایشان سه دورنماینده بودند، باید پرسش ها درطول نمایندگی دور اول و برخی امور دور دوم صورت میگرفت تا در دور سوم جبران کنند و تذکرات و پیشنهادات اهل فکر نیز لحاظ  می شد. نه اینکه ۱۲ سال بگذرد و تازه نقد و پاسخ آغاز شود؟!!

صرف نظر از اینکه اصولا پرسش حق مردم است و پاسخگویی از وظایف مسولان، ولی زمانش گذشته است.
دوازده سال یعنی همه افکار موثر یک نماینده بکار گرفته شده است، لاهیجان یا سیاهکل باید به آینده بیاندیشد، شخصیت های موثر دیگری را آماده کنند. شهر نباید شخص محور باشد، نماینده سابق مردم لاهیجان و سیاهکل قوت و ضعفی داشتند بسیار خوب دوازده سال هم فرصت داشتند، یعنی همه آنچه که در اندیشه داشتند بکار بردند. هرانسانی بخواهد تحول ایجاد کند ۱۲ سال زمان قابل توجه ای است.

خیل زیادی از مبارزین تاریخ در تحولاتی که داشتند در بیشتر مواقع کمتر از ۱۲ سال فرصت داشته اند.

البته در این نوشتار قصد نقد آقای ندیمی ندارم، نقد خوب است اما نه افراطش. معتقدم صرف نظر از بیان مصادیق نقد در عملکرد نماینده سابق مردم لاهیجان و سیاهکل ، ایشان آنچه درساحت نمایندگی داشتند بکار بردند اکنون باید مشاور خوبی برای دستگاه های دولتی و یا نمایندگان باشند. اهل فکر به تفکر و شخصیت ها و استعدادهای دیگری متمرکز شوند.

از تجارب ایشان هم شهر بهره مند می شوند، اما اینکه سیاق بحث به سمتی برود که لاهیجان باید باز تن به افکار گذشته داده و یا فقط کسان خاصی می توانند حلال مشکل باشند چنین نیست و این با همه ادعاهای این شهر متمدن متناقض است.

پایان پیام/

کانال تلگرام لاهیجان