منتشر شده در :  ۲۲ دی ۱۳۹۶
ساعت:  ۲۳:۱۶:۱۳


دکترمهدوی پیش از خطبه های نماز جمعه؛

کشور متعلق به همه مردم است

سیدحجت مهدوی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه: امیدوارم سیاست ها و راهبردهایی اجراء شود که ملت بیش از گذشته احساس کنند که کشور متعلق به همه آحاد جامعه است.

به گزارش «لاهیجان»، دکترسیدحجت مهدوی در سخنان پیش از خطبه های نماز جمعه شهرستان لاهیجان عنوان نمود؛ حکمت و هدف شارع از تأسیس و تشریع نماز جمعه اساسا این بوده است که در خطبه های آن اساسی ترین و فوری ترین مسائل فکری و اجتماعی و رویدادهای هفته میهن مطرح شود و مسلمانان و آحاد جامعه نیز از این رهگذر به دور از جهالت ها و بطالت ها ی رایج در محورهای وحدت بخش،نسبت به اعتقادت اسلامی آگاهی یابند و موقعیت بهتری را برای خود رقم و قلم بزنند،از این جهت، افزایش تحصیل و تهذیب در چنین مصدر و بستری و در چنین زمان و مکانی، یک فرصت جمیل و مجمل برای ما مسلمانان بشمار می آید، متأسفانه گاه ممکن است روزمرگی ها و پاره ای از اشتغالات بی حاصل و عادات همیشه زندگی، مانع از این مسأله گردد که ما به جایگاه و پایگاه نماز جمعه تفطن یابیم به تعبیر اقبال لاهوری؛
آنچنان بر کارها پیچیده ایم
فرصت آدینه را گم کرده ایم !
دکتر مهدوی افزود؛ چنان که ابن خلدون در کتاب مقدمه معروف خود به نیکی آورده است، داده های جامعه شناشی یا به تعبیر او “علم العمران” نشان می دهد با افزایش نفرات جامعه، طبعا و به گونه اتوماتیک وار آسیب ها و گزندهای جامعه نیز زیاد می شود، لذا باید از طریق مشاورت،معاضدت و خرد جمعی و از منظر پاتولوژیک و از طریق حل مسأله problomm s olvihg به کاهش این پدیده بپردازیم.

این استاد دانشگاه عنوان نمود؛ امروز به هر علل آسیب های اجتماعی کشور ما فراوانند و این نیز البته علل و اسبابی دارد که شناخت علل آن در حل و فصل نمودن این مشکلات و آسیب ها بسیار ضروری و مؤثر است

موضوع کنونی بنده موضوع ازدواج و طلاق است، حضرت نبی اکرم (ص) فرموده است: محبوترین سازمان در نزد خداوند ازدواج ومبغوض ترین آن طلاق است و چنین تشبیه و استعاره ای در دل خود البته نکات فراوانی را به دنبال دارد بی وجه نیست که ابعاد مشبعی از بحث فقیهان و اخلاقیون ما از گذشته های دور در باب نکاح و شروط و شرایط آن بوده است .ازدواج اگر در کنتکس خود واقع شود، نقش مهمی در بهداشت روانی و سلامت اجتماعی دارد چنانکه در فایدت و ضرورت آن آورده اند ،نصف دین با همین ازدواج تامین و تسجیل می گردد.با این دید و داوری بین زوجیت و ایمانیت و سلامت روحی و ذهنی بشرطها و شروطها، یک نسبت علمی و رابطه منطقی می تواند برقرار شود. البته طرفین ازدواج باید دقت نمایند که به حیطه تعهد زندگی چه کسی در می آیند آنچه که در ازدواج ملاک اصلی محسوب می شود دیانت،اخلاق و انسانیت و صداقت است. جنبه های صوری و معیارهای آزمندانه واقعیت و فلسفه حقیقی ازدواج را مغشوش و مخدوش می کند. البته اگر به کمک دولت و بستگان دختران و پسران، وضعیت معیشت حداقلی فراهم آید و جوانان ما به تزویج یکدیگر درآیند متعاقبا پاره ای از مفاسد اجتماعی نیز رفع و دفع خواهد شد. پیامبر اسلام فرموده اند “التمسوا الرزق بالنکاح”یعنی از ناحیه ازدواج و مسؤولیت پذیری مترتب به آن می توان به معیشتی مقدور و قابل قبول دست یافت. باید با توکل به خدا و برنامه ریزی درست و دقیق بر مشکلات پیش رو فایق آمد. قرآن هدف غایی ازدواج را صمیمیت ،سکونت و مودت مطرح می کند.لتسکنو االیها پیام نورانی و آسمانی خداوند خطاب به ماست وقتی که پای هیجانات کور و احساسات خام از یکسو و پای تکاثر و اتراف و چشم هم چشمی های ویرانگر از سوی دیگر به کانون مقدس ازدواج کشیده می شود بالتبع اصناف ناسازگاریها،مجادلات و نهایتا سایه شوم طلاق نیز به وسط کشیده می شود.

ازدواج ما را از کاستی ها و خامگی های وجودی می رهاند و به آستانه بلوغ و پختگی های هستی بخش می آورد. ازدواج معقول موجب تشکیل خانواده مطلوب و پیشرو است .بی وجه نیست که انسانهای موفق و ظفرمند نوعا از درون خانواده های نیرومند و الگومند برخاسته اند. ساختمان ازدواج از چنان استحکام و منطق درونی بر خوردار است که تا تاریخ، تاریخ ست ،هیچ عدیل و قرینی نمی پذیرد. لذا پدیده های شوم و ناموزونی مانند ازدواج سفید در مقابل ازدواج دینی چون کفی بر روی آب است. وی گفت ؛ ازدواج اسلامی هزاران دستاورد فرخنده دارد در حالیکه ازدواجات سفید – که در واقع چیزی جزء ازدواج سیاه نیست! – هزاران پیامد نکوهیده بدنبال خود دارد.

این استاد دانشگاه افزود؛ متأسفانه آمار رسمی و ثبت شده طلاق در ایران رو به فزونی ست، باید آسیب شناسی کرد که علت یا علل این افزایش ها چیست. بنظر می رسد که بخش مهمی از این پدیده به تکلفات و تشریفات تحمیل شده بر جامعه بر می گردد بنحو جبری، فزون خواهی و توقعات غیر منطقی روابط و مناسبات زن و شوهر را مکدر و مخدوش می کند “تکلف گر نباشد خوش توان زیست”می گویند؛ امام راحل وقتی خطبه عقد را بین زوجین جاری می نمود می فرمودند قول دهید که به هم گیر ندهید! اگر سطح و سقف نگاه ها و توقعات کم و به اصطلاح به میزان متنابعی بهداشتی شود، و بخش دیگر به ناکارآمدی و عدم شفقت عوامل دست اند کار مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ارجاع می شود که اگر این خلل و نقصان ها نبود ما امروز شاهد چنین افزایش ها و پدیدار گشتن چگالی های نامطلوب در امر کاهش سن ازدواج و طلاق و سایر آسیب های اجتماعی نمی بودیم هر چند نابنهجاریهای اجتماعی برای تکوین و تصاعد خود تنها به علل بیرونی معطوف نیست و گاه از دلایل منفی درونی نیز تغذیه می شود! اما مع الوصغ با استناد و استمداد از ظرفیت عظیم نظارت اجتماعی – هم در حوزه پیش گیری و هم در حوزه درمانگری – باید در پرتو “عقلانیت فرهنگی”” نسبت به چنین رخدادهایی عطف عنان نمود . مهدوی افزود؛ شوربختانه منادیان و مدعیان فرهنگی در کشور بعضا خبرویت ،تجربت وجدیتی چندانی در تحقق مطلوبات و مطالبات فرهنگی ندارند و خود من به دفعات مکرر در درخواست عمومی ای که از این آقایان داشته ام بالحس والعیان دیده ام که چگونه وقت و وقعی برای این قبیل از مسایل زیرساخت فرهنگی نمی نهند! چرا که رشد روز افزون آسیب های اجتماعی در خور کشور اسلامی ما نبوده و نیست و گاه ممکن است انباشت و انجماد آن انفجارهایی را به همراه آورد که در حوادث اخیر کشور تا حدی این فرضیه قابل پی گیری ست در واقع همین تصاعد و تراکم آماری بود که سال گذشته موجبات نگرانی زیاد و پرسش های مشفقانه رهبر معظم از آقایون را پدید آورد و ایشان را به صدور دستورات جدید و مؤکد در کاهش این چالش ها و نابهنجاری ها برانگیخت.
مهدوی در پایان افزود؛ امیدوارم که با تغییر مدیریت مرکز سیاست گذاری ائمه جمعه در سراسر کشور که اتفاق افتاد و همینطور جابجایی های پیش رو رجال دولتی در دولت اعتدال سیاست ها و راهبردهایی اجراء شود که همه ملت بیش از گذشته احساس کنند که کشور متعلق به همه آحاد جامعه است و تریبون های نماز های جمعه و سایر دستگاه ها برای بیان همه دیدگاه ها و سلایق شهروندان کشور استفاده می شود تا با این دلگرمی و درسایه همدلی و قرابت معنایی و انسجام و وحدت ملی ،تمامی مکاید دشمن خنثی و بیش از گذشته فرصت های سازندگی و پیشرفت پایدار و متوازن در کشور گشوده شود .

پایان پیام/

کانال تلگرام لاهیجان