منتشر شده در :  ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
ساعت:  ۲۱:۵۲:۲۵


مدعیان فراموش کار امروز سیاهکل؛ دیروز کجابودند؟

حکایت این روزهای سیاهکل و برخی معدود از داعیه داران را شباهتی به آن مثل معروف کبک و برف دارد!چرا که اهل تاریخ و مردم فهیم سیاهکل هنوز بسیاری از مسائل را از یاد نبرده اند و در ذهن آنان ثبتی تاریخی و درسی برای فردا و آیندگان مانده است که چگونه برخی کاری کردند که جوانان و منابع انسانی در سیاهکل رشدی در خور نام وشان سیاهکل نداشته باشد.

به گزارش «لاهیجان» به نقل از ابریشم ؛ حکایت این روزهای سیاهکل و برخی معدود از داعیه داران را شباهتی به آن مثل معروف کبک و برف دارد!چرا که اهل تاریخ و مردم فهیم سیاهکل هنوز بسیاری از مسائل را از یاد نبرده اند  و در ذهن آنان ثبتی تاریخی و درسی برای فردا و آیندگان  مانده است که چگونه برخی کاری کردند که جوانان و منابع انسانی در سیاهکل رشدی در خور نام وشان سیاهکل نداشته باشد.آن روزهایی که عزل و نصب ها در ادارات سیاهکل به هر طریقی انجام میگرفت،مدعیان امروز کجا بودند؟چرا نمیگویند که در آن زمان جایی در آن جناح نداشته و البته امروز خود را به هر دری میزنند که بگویند ما داعیه دار سیاهکل هستیم وبه مردم سیاهکل نشان دهند که از ما دلسوزتر به سیاهکل نیست!گویی که اینان از جایی دستور میگیرند تا همه مسائل قدیم و زخم هایی که برای سیاهکلی ها مانده و تبدیل به دملی چرکین وقدیمی شده است که در انتخابات مجلس گذشته اندکی از آن سرباز زد،را با طرح مساله ای جدید به فراموشی بسپارند!

نه برادر جان!شما که تازه وارد میدان شده ای و چقدر برای سیاهکل سخت است که بپذیرد برخی از مدعیان که داعیه دار خود و منافع خود هستند ونه منافع سیاهکل چراکه همین مدعیان باعث شدند تا وحدت در سیاهکل تبدیل به اختلاف شود.چراکه همین افراد بودند که به یوسف قاسمی بعد از انتخابات مجلس دهم بیشترین تهمت ها را زدند.این تهمت ها به یوسف قاسمی نبود بلکه به یکی از نمایندگانی بود که برآمده از وحدت سیاهکلی ها بود وتوانسته بود با رای همین مردم در سیاهکل و لاهیجان به عنوان نماینده مردمانش انتخاب شود وچون به خیل مردم پیوست و خواست تا با وحدت از یک کاندیدا حمایت کند و کرد و اسیر تهمت ها و فشارها نشد باید همه آنچه که برخی در گروه ها برای تخریبش آماده کرده بودند را به جان میخرید و آگاهان میدانستند که این تخریب فقط برای حذف منابع انسانی سیاهکل برای بعدها میباشد.شما دیروز کجابودید؟همانجا که به صف افرادی پیوستید که گفتید:نه به یوسف قاسمی!نه شما ،نه به یوسف قاسمی نبود بلکه نه به سیاهکل بود ولاغیر!حال باید از این مدعیان پرسید که در ۱۰ سال گذشته که برخی از ادارات با تغییراتی در راس هرم مدیریتی مواجه شدند چه واکنشی از خود نشان دادند؟

این گزارش اصلا بنایی بر دفاع از قومیت و یا برانگیختن احساسات ناسیونالیستی در شهر یا ناحیه ای ندارد و ذکر برخی از اسامی فقط به عنوان یادآوری از آن اداره است و از هرگونه جانبداری و یا دفاع و احیانا تخریب احدی از افراد پرهیز دارد.

۱٫اداره گاز سیاهکل

جایگزینی آقای رضاحیدری نژاد به جای آقای قاضیانی

۲٫دانشگاه آزاد سیاهکل

جایگزینی آقای رامین یعقوب نیا به جای آقای بنوره

۳٫شبکه بهداشت ودرمان

جایگزینی آقای دکتر زمانی

۴٫شهرک صنعتی سیاهکل

جایگزینی خانم برومند به جای وحید ابراهیم پور

۵٫اداره بازرگانی(صنعت،معدن وتجارت)

قلی پور (پیش از آن آقایان حجت پرهیزکار،عباس خدایگانی)

۶٫اداره مخابرات

آقای مرادی

۷٫ثبت واسناد

آقای علی نصرتی

۸٫ثبت احوال

آقای صالح اصغری

۹٫تربیت بدنی

آقای صالح

۱۰٫بنیادمسکن

آقای علی پور

۱۱٫بخشداری دیلمان

آقای اسماعیل زاده جایگزین آقای سعدی صادقپور

۱۲٫اداره ورزش وجوانان(تربیت بدنی)

آقای بخشی خواه جایگزین آقای چائیچی،آقای افسرده و آقای صالح

و بسیاری دیگر از این تغییرات را درسطح بخشداری دیلمان وادارات دیگر هم در دهه گذشته را میتوان گفت که بسیاری از نیروهای ومدیران سیاهکلی برکنار و یا از شهرهای دیگر جایگزین مدیران سیاهکلی و دیلمانی شدند!اینکه برخی فقط برای اینکه در بوق و کرنا کنند تا بسیاری از موارد مهمی را که در حافظه تاریخی مردم سیاهکل ثبت وضبط شده است را بخواهند به مسلخ ببرند سخت در اشتباهی تاریخی هستند چراکه مردم سیاهکل همه حرف ها و سخنرانی ها و عزل ونصب ها را به خوبی به یاد دارند و همه این اتفاقات که در گذشته افتاده است را مردم فهیم سیاهکل به خوبی به یاد دارند و در تاریخ سیاهکل هم ثبت شده است.

کانال تلگرام لاهیجان