منتشر شده در :  ۲۶ آبان ۱۳۹۵
ساعت:  ۰۷:۰۴:۲۹


فرهاد پردخته؛

داشتن تفکر بسیجی در نظام اداری و دانشگاهی هزینه دارد!؟

چگونه مدیری که به قدرت و ثروت می اندیشد می‌تواند الگو باشد، چگونه مدیری که دغدغه کنار زدن نیروهایی باتفکر بسیجی را در اداره یا دانشگاه دارد، می‌‌تواند تفکر بسیجی را ترویج کند و مدیریت جهادی را تحقق بخشد؟!

به گزارش سرویس یادداشت «لاهیجان»، فرهادپردخته در آخرین یادداشت خود با موضوع «داشتن تفکر بسیجی در نظام اداری، آموزشی و دانشگاهی هزینه دارد» نوشت: ظرفیت فرهنگ بسیجی، ظرفیت بی نظیری است که در آن فرهنگ بسیج و گسترش تفکر بسیجی از نظریه به عمل باید برسد و امروز این اسطوره ی صبر و بردباری «بسیجی مخلص خدا» الگوی مقاومت در بین مبارزین خسته ناپذیر مسلمان و غیر مسلمان علیه استکبار نمود پیدا کرده است.

نیاز کشــوراسلامی ما در دهه پیشــرفت و عدالت به نرم افزارهای ویژه برای حرکت سریع به سمت تمدن ســازی اســلامی خصوصاً در حوزه های  اداری، به نظریه و سبکی فراتر از توان و سرعت ســبک های موجود مدیریت نیاز دارد. احیای نظریه مدیریــت جهادی  که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان نرم افزار بومی انقلاب اسـلامی مطرح شد، بهترین راهکار مدیران ایرانی برای کار جهشــی و کسب موفقیت در این عرصه می باشد. در واقــع مدیریت جهادی، یک مجاهدت دائم، همه جانبه، هوشــمندانه، مخلصانه و پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهم جوهره تفکر بسیجی و بسیجی بابصیرت است.

مدیریت جهادی نیاز به فرهنگ بسیجی و تفکر بسیجی دارد که اگر در بین سرمایه های انسانی نهادینه نشود، مدیریت جهادی در نظام اداری کشور هیچ وقت محقق نخواهد شد!

امروز درنظام اداری ما نیروهایی داریم که بعضاً عضو بسیج بوده و کارت بسیجی هم دارند اما پدیده کم کاری، بیکاری پنهان، عدم بهره‌وری، پایین بودن انگیزه ی تلاش مضاعف، عدم رضایت مردم از خدمات و فساد اداری و مالی را هم شاهد هستند و درون دستگاه اداری با مصلحت اندیشی بی تفاوت از کنار آن می گذرند!.

البته بعضی ها چرا؟

برای اصلاح آن چه باید کرد؟

تفکر بسیجی چه کمکی به این مهم خواهد کرد؟

آیا بسیجی های دهه ی ۵۰ تا ۷۰ بی تفاوت به مدیریت جهادی برای برقراری نظام مردم سالاری دینی  بودند؟

 تفکر بسیجی در نظام اداری امروز کشور  یعنی باور به کارآمدی نظام انقلاب اسلامی، رعایت تقوی و پاکی، روحیه نظم و انضباط داشتن، تلاش برای اجرای قانون و دستورات مدیران در چارچوب قانون اسلامی،‌ روحیه تفکر، مشارکت، خلاقیت، دغدغه خدمت به مردم به عنوان ولی‌نعمت در قالب ارباب رجوع، روحیه کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری، دغدغه دستمزد در مقابل کار و دنبال نان حلال بودن و این یعنی معنی هدف دنباله دار تفکر بسیجی مخلص خدا برای احیای نظریه ی مدیریت جهادی در ارکان نظام انقلاب اسلامی.

متاسفانه امروز شاهد هستیم بعضی از مدیران اجرایی و دانشگاهی وقتی در درون سیستم مدیریتی خود، با چنین بسیجی روبرو می شوند به هرقیمتی برای سرکوب تفکر بسیجی بجد تلاش می کنند تا مبادا تفکر بسیجی، مدیریت غیرجهادی را تحلیل کند.

بسیج یک حرکت جهادی و تفکر بسیجی رمزماندگار وحدت مردم و جامعه است.

 یک نگاهی ارزشی معتقد است؛ اصلاح نظام اداری جامعه ی ما برای رسیدن به مدیریت جهادی بدون نهادینه شدن تفکر بسیجی در درون سیستم های مدیریتی خصوصاً آموزشی و دانشگاهی  امکان پذیر نیست. باید با نیروی ایمان به خدا و تقوی و خودکنترلی، همه همّت خود را برای اصلاح نظام اداری پاک و بدور از فساد اداری ومالی و بهره‌وری بالا برنامه ریزی کرد. البته روش های مدیریتی و سیستم مدیریت عملکردی اسلامی در چارچوب قانون نیز لازم و ضروری است که باید بازتعریف شود.

بسیج کتابی است که با قلم حکمت امام بسیجیان، امام خمینی(ره) نگاشته شد و با شور و شعور و غیرت بسیجیان منتشر شد و بسیج لشکر مخلص خدا نام گرفت، بسیج دیوان شعر انقلاب است که دفتر شعر آن را همه مجاهدان از نخستین تا اخرین امضاء کرده اند. تا مدیریت جهادی در عالم فراگیر شود.

داشتن تفکر بسیجی برای بسیجیان مخلص انقلاب اسلامی هزینه دارد!

بهترین فرزندان نظام اسلامی بسیجی بوده و  هستند، بچه های بسیار خالص، مسلمان، فداکار، ولایت مدار، دلسوز اسلام و انقلاب  که بعضی از ویژگی های بارز بسیجیان: پیوند و بیعت با ولایت، ایمان و اخلاص، عدالتخواهی، ظلم ستیزی، شهادت طلبی، ایثار، زهد و قناعت، شجاعت و دلاوری، عمل صالح و پرهیز کاری، نیایش و خودسازی، علم و آگاهی، نظم و آمادگی رزمی که همه در وجود بسیجیان قرار دارد و باعث شده این نیروی عظیم معنوی برکات بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورد و به فرموده رهبر عزیز و فرزانه انقلاب: امروز هم ، بسیجی برای کشور دل می سوزاند برای آبادانی کشور تلاش می کند، برای حفظ استقلال ملی، هرچه بتواند کار می کند و از جان خود هم می گذرد، امروز هم اگر احساس کند دشمن می خواهد از روزنه ای، چه اقتصادی  و سیاسی و چه فرهنگی به داخل کشور نفوذ کند در مقابل او می ایستد و با مشت به صورتش می کوبد.(در دیدار با فرماندهان نواحی بسیج).

اکثر نیروی انسانی ادارات نیروی زحمت کش، مومن و معتقد به انقلاب اسلامی هستند، اگر مدیران اهل نظر به ایجاد مدیریت جهادی، شرایط فراهم کنند و سیستم بستر برای خدمت آن‌ها فراهم کند، به طور قطع و یقین بسیجی وار تلاش می‌کنند تا مدیریت جهادی شکل گیرد.

باید ابتدا مدیران ارشد و میانی خود پاک،‌ معتقد به اصول و مبانی انقلاب ساده‌زیست، خلاق و مبتکر و کاردان باشند تا نیروی انسانی به تاسی از مدیران تلاش کنند و مدیریت جهادی در ادارات و سازمان ها و دانشگاه ها امروز  محقق گردد.

چگونه مدیری که به قدرت و ثروت می اندیشد می‌تواند الگو باشد؟ چگونه مدیری که دغدغه کنار زدن نیروهای با تفکر بسیجی را در اداره یا دانشگاه  دارد، می‌‌تواند تفکر بسیجی را ترویج کند و مدیریت جهادی را تحقق بخشد؟!

چگونه مدیری که دنبال تشریفات است می‌تواند فرهنگ بسیجی را دنبال کند؟

چگونه مدیری که به حفظ قدرت خود و همفکرانش در انتخابات آینده فکر می‌کند می‌تواند تفکر بسیجی و مدیریت جهادی را محقق نماید؟

چگونه مدیری که سبک مدیریتی او طاغوتی آمیخته با مدل‌های غربی است  می‌تواند بسیجی باشد؟

مدیران بسیجی، جهادگر، مخلص، بی‌باک،‌ ساده زیست، ولایت مدار،‌ استکبار ستیز و ضدفساد و ارزش مدار و ارزش شناس، انعطاف پذیر، بدور از حب قدرت،  عقده ها و کینه توزی ها می‌توانند این مهم را انجام دهند؛ که متاسفانه شاهد مواردی از این قبیل مدیران در دستگاه های اجرایی و دانشگاهی هستیم.

 مدیران دستگاه های دولتی  اجرایی، آموزش وپرورش ما و دانشگاه های ما  باید خود را به این صفات آراسته کنند و با به کارگیری انسان‌های متدین و توانمند با تخصص را که از نیروهای وفادار انقلاب اسلامی در بدنه عظیم دستگاه‌های اجرایی  و آموزشی هستند و وابستگی به هیچ گروه و حزب سیاسی ندارند، کاردان و مجربند و صرفا دغدغه ی حفظ نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، خدمت خالصانه به مردم را دارند، زمینه و بسترترویج فرهنگ بسیجی را فراهم، گسترش داده و تفکر و شعور بسیجی با بصیرت را با توجه به منویات رهبر معظم که دستور جهاد آنرا در ابتدای سال ۱۳۹۴ داده اند؛ به ایجاد مدیریت جهادی در نظام اداری کشور با بصیرت حرکت کنند.

پایان پیام/

کانال تلگرام لاهیجان