منتشر شده در :  ۱۳ آذر ۱۳۹۵
ساعت:  ۰۹:۱۶:۲۵


باهمراهی دوچرخه سواران لاهیجانی؛

کاروان شـادی «حرم تا حرم» در لاهیجان +عکس

حرکت نمادین کاروان شادی «حرم تا حرم» به سوی بقاع متبرکه و امام زادگان توسط دوچرخه سواران لاهیجان برگزار شد.

به گزارش«لاهیجان»، همزمان با هفتمین روز از دهه وقف، بخشی از دوچرخه سواران لاهیجان به همت اداره اوقاف و امورخیریه این شهرستان، با راه اندازی کاروان شادی «حرم تا حرم» سه بقاع متبرکه در شهر لاهیجان را گلباران کردند.

این کاروان شادی به دعوت رئیس اداره اوقاف لاهیجان وسیاهکل انجام گرفت و دوچرخه سواران با شروع حرکت از بقعه سیدحسین(ع) کشاورزی آغاز و پس از طی مسیر به سمت بقعه متبرکه امیرصادق(ع) درجیرسر، بقعه متبرکه میرشمس الدین(ع) در اردوبازار و چهارپادشاهان در محله میدان پایان یافت.

%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-10 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-12 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-14 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-1 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-2 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-3 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-8 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-15 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-5 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-6 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-11 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-13%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-4 %da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%af%d9%88%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a7%d9%87%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86-7

پایان پیام/

کانال تلگرام لاهیجان