منتشر شده در :  ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
ساعت:  ۱۸:۴۸:۴۰


کاهش قیمت و واردات برنج، آفت بزرگ برای برنجکاران

در حالیکه با سطح زیر کشت حدود ششصد هزار هکتار در کشور میزان تولید برنج حدود ۲ میلیون و ۲۰۰هزار تن  تا ۲ میلیون و ۴۰۰هزار تن می باشد که این میزان از مصرف کشور تقریبا پانصد هزار تن کمتر است.

به گزارش سرویس کشاورزی «لاهیجان»، “علیرضا رحیم پور” دبیر دومین جشنواره کشوری برنج نوشت: آمارهای گمرک نشان می دهد در چهار ماه نخست امسال بیش از ۵٠٠ هزار تن برنج وارد کشور شده است.

با توجه به برداشت محصول در استان های شمالی و روند کاهش قیمت برنج ، واردات برنج میتواند به زیان کشاورزان برنج کار باشد. متاسفانه واردکنندگان برنج با توجیه کاهش میزان تولید از وزارت بازرگانی و ستاد تنظیم بازار مجوزهای لازم جهت واردات را اخذ میکنند و نسبت به واردات برنج بی کیفیت خارجی اقدام میکنند.

در حالیکه با سطح زیر کشت حدود ششصد هزار هکتار در کشور میزان تولید برنج حدود ۲میلیون ۲۰۰هزار تن تا ۲ میلیون چهارصد هزار تن می باشد که این میزان از مصرف کشور تقریبا پانصد هزار تن کمتر است. امید است کشاورزان عزیز در راستای افزایش تولید، از روش های بهینه سازی تولید، کشت دوباره، مبارزه بیولوژیک و … استفاده کرده تا این کسری تولید جبران شود.

کشت دوباره یا برداشت راتون به تنهایی میتواند ۲۵ درصد به تولید برنج اضافه کند. این یعنی اینکه اگر اهتمام جدی نسبت به کشت دوباره وجود داشته باشد، دیگر نیازی به واردات برنج نیست.

به امید خودکفایی در تولید برنج

پایان پیام/

 

کانال تلگرام لاهیجان