منتشر شده در :  ۶ شهریور ۱۳۹۶
ساعت:  ۱۰:۳۷:۲۶


نظام مدیریتی لاهیجان به کجا میرود؟

شایستگان لاهیجانی چه محلی از اعراب دارند؟

اکثر کارمندان لاهیجان طی نامه ای به مدیرکل فنی وحرفه ای خواستار ابقای رئیس کهنه کار لاهیجان بودند که در آستانه بازنشستگی قرار دارد؛

به گزارش «لاهیجان»، بدون توجه به درخواست های مکرر کارمندان اداره فنی و حرفه ای لاهیجان و شایستگان لاهیجانی اصرار فرماندار به تغییر مدیری لاهیجانی و انتصاب یک نفر خارج از کارمندان و شایستگان لاهیجی چه معنایی میتواند داشته باشد؟
گفته میشود فرد معرفی شده برای تصدی این اداره به تازگی مدرک کارشناسی خود را گرفته است.
این در حالیست که اکثر کارمندان لاهیجان طی نامه ای به مدیرکل فنی وحرفه ای خواستار ابقای رئیس کهنه کار لاهیجان بودند که در آستانه بازنشستگی قرار دارد.
شنیده شده است اختلافات فرماندار با رئیس اداره فنی و حرفه ای از جلسه کمیته برنامه ریزی در چند ماه گذشته شروع شده است.
در صورت صحت این خبر باید از معاون سیاسی استانداری گیلان که خود اهل لاهیجان است پرسید که شما همیشه در محاورات و مذاکرات با بزرگان لاهیجان گفته اید که از انتصاب لاهیجانی ها در لاهیجان استقبال و دفاع و حمایت میکنید! حال چگونه است که این تغییرات در لاهیجان در حال انجام است؟
آیا در اداره فوق شایستگان لاهیجانی نبوده و نیستند؟

در ماه گذشته هم تغییری دیگر در اداره منابع طبیعی لاهیجان صورت گرفت که تنها به دلیل اختلافات شخصی مدیری عزل و شخصی غیربومی جایگزین شد.
این فشارها در حفظ شهردار غیربومی لاهیجان و سرانجام تغییر ترکیب هیئت رئیسه شورای شهر لاهیجان نیز خود را نشان داده است. هشدارها و مدیریت چندصدایی که این روزها در لاهیجان شنیده میشود میتواند زنگ خطری باشد که در صورت عدم توجه اختلافات را شعله ورتر خواهد کرد.

منبع: ابریشم پرس

پایان پیام/

کانال تلگرام لاهیجان