منتشر شده در :  ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
ساعت:  ۱۸:۰۸:۱۵


جناب فرماندار، لطفا قانون را اجرا کنید!

اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند، تغییر محل سکونت هریک از اعضای شورا از محدوده انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

به گزارش «لاهیجان»؛ پس از چند روز از شروع به کار شوراهای شهر و روستاهای شهرستان ، به یاد این جمله فرماندار لاهیجان در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان لاهیجان افتادم که گفته بود “بنده اجازه نمیدهم  کسی که در شهر سکونت دارد عضو شورای روستا شود” .

این جمله فرماندار براساس تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای کشور است به صراحت در آن ذکر شده که اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هریک از اعضای شورا از محدوده انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد .

حال وقت آن است که فرماندار محترم لاهیجان و همچنین همه فرمانداران و بخشداران به عنوان مجریان قانون اساسی این ماده قانونی را اجرا کنند و البته گزارش آن را نیز به مردم بدهند و این انتظار از نمایندگان مجلس هم هست که بر اجرای این ماده قانونی نظارت کافی داشته باشند و با متخلفین برخورد نمایند.

منبع: ابریشم پرس

پایان پیام/

کانال تلگرام لاهیجان